Практиките се провеждат при минимум двама записани на:

  • 0884 618 287 за практики на Ани
  • 0899 165 026 за практики със Силви