Търговски център ОТО, бул. Цар Освободител 263а, ет.2, между Мадара и Технополис

ПОНЕДЕЛНИК

Моряците 15 – Средно напреднали /Краси/ 18:00-19:00 ч. 

Моряците 27  – Начинаещи /Георги/ 19:00 – 20:00 ч.

Моряците 14 – Напреднали /Мимето и Сашо/ 20:00 – 21:00 ч.

ВТОРНИК

Моряците 4 –  Напреднали/Краси/ 18:00 – 19:00 ч. 

Моряците 3 –  Напреднали/Иван/ 19:00 – 20:00 ч. 

Моряците 5 – Средно напреднали /Преси/ 20:00-21:00 ч. 

СРЯДА

Моряците 15 – Средно напреднали /Краси/ 18:00-19:00 ч. 

Моряците 27  – Начинаещи /Георги/ 19:00 – 20:00 ч. 

Моряците 14 – Напреднали /Мимето и Сашо/ 20:00 – 21:00 ч.

ЧЕТВЪРТЪК

Моряците 4 –  Напреднали/Краси/ 18:00 – 19:00 ч. 

Моряците 3 –  Напреднали/Иван/ 19:00 – 20:00 ч. 

Моряците 5 – Средно напреднали /Преси/ 20:00-21:00 ч. 

ПЕТЪК

Представителна група на Моряците 18:30-20:00 ч.

СЪБОТA

Моряците 29 – /Иван/- Средно напреднали 16:30-17:30 ч.

Моряците 37 – /Георги/- Средно напреднали 18:00-19:00 ч. 

Моряците 28 – /Криси/- Напреднали 19:00-20:00 ч.

НЕДЕЛЯ

Моряците 29 – /Иван/- Средно напреднали 16:30-17:30 ч.

Моряците 37 – /Георги/- Средно напреднали 18:00-19:00 ч. 

Моряците 28 – /Криси/- Напреднали 19:00-20:00 ч.