Търговски център ОТО, бул. Цар Освободител 263а, ет.2, между Мадара и Технополис

ПОНЕДЕЛНИК

Моряците 4 и 15 – Средно напреднали /Краси/ 18:00-19:00 ч. 

Моряците 27  – Средно напреднали /Георги/ 19:00 – 20:00 ч.

Моряците 30 – Начинаещи /Илияна/ 20:00 – 21:00 ч.

ВТОРНИК

Моряците 111 – начинаещи /Мимето и Сашо/ 18:00-19:00 ч.

Моряците 3 -Начинаещи/Иван/ 19:00 – 20:00 ч.

Моряците 5 – Напреднали /Георги/ 20:00-21:00 ч. 

СРЯДА

Моряците 4 и 15 – Средно напреднали /Краси/ 18:00-19:00 ч. 

Моряците 27  – Средно напреднали /Георги/ 19:00 – 20:00 ч. 

Моряците 30 – Начинаещи /Илияна/ 20:00 – 21:00 ч.

ЧЕТВЪРТЪК

Моряците 111 – начинаещи /Мимето и Сашо/ 18:00-19:00 ч.

Моряците 3 -Начинаещи/Иван/ 19:00 – 20:00 ч.

Моряците 5 – Напреднали /Георги/ 20:00-21:00 ч. 

СЪБОТA

Моряците 29 – /Иван/- Средно напреднали 17:00-18:00 ч.

Моряците 37 – /Георги/- Средно напреднали 18:30-19:30 ч. 

НЕДЕЛЯ

Моряците 29 – /Иван/- Средно напреднали 17:00-18:00 ч.

Моряците 37 – /Георги/- Средно напреднали 18:30-19:30 ч.