Залата на клуб Импулс, кв. Възраждане 1 срещу бл.25

ПОНЕДЕЛНИК

Моряците 8 /Преси/ – Напреднали 18:00-19:00 ч.

Моряците 30 /Илияна/ – Средно напреднали 19:00-20:00 ч.

Моряците 20 /Илияна/ – Средно напреднали 20:00-21:00 ч.

ВТОРНИК

Моряците 13 /Мимето и Сашо/- Средно напреднали 18:00-19:00 ч.  

Моряците 48 /Криси/ – Средно напреднали 20:00-21:00 ч. 

СРЯДА

Моряците 8 /Преси/ – Напреднали 18:00-19:00 ч.

Моряците 30 /Илияна/ – Средно напреднали 19:00-20:00 ч.

Моряците 20 /Илияна/ – Средно напреднали 20:00-21:00 ч.

ЧЕТВЪРТЪК

Моряците 13 /Мимето и Сашо/- Средно напреднали 18:00-19:00 ч.

Моряците 48 /Криси/ – Средно напреднали 20:00-21:00 ч. 

СЪБОТА

Моряците 17 – /Георги/- Начинаещи 16:30-17:30 ч.

НЕДЕЛЯ

Моряците 17 – /Георги/- Начинаещи 16:30-17:30 ч.