Адрес: Спортен комплекс на Икономическоия университет Варна, тренировъчната зала по баскетбол, вход от към ул. Добри Чинтулов

ПОНЕДЕЛНИК

Моряците 34 – /Слави/ – Средно напреднали 18:30-19:30 ч.

Моряците 35 – /Слави/ – Средно напреднали 19:30-20:30 ч.

СРЯДА

Моряците 34 – /Слави/ – Средно напреднали 18:30-19:30 ч.

Моряците 35 – /Слави/ – Средно напреднали 19:30-20:30 ч.

СЪБОТA

Моряците 39 – /Иван/- Напреднали 19:00-20:00 ч. 

НЕДЕЛЯ

Моряците 39 – /Иван/- Напреднали 19:00-20:00 ч.