Адрес: Спортен комплекс на Икономическоия университет Варна, тренировъчната зала по баскетбол, вход от към ул. Добри Чинтулов

СЪБОТA

Моряците 39 – /Иван/- Начинаещи 19:00-20:00 ч. 

НЕДЕЛЯ

Моряците 39 – /Иван/- Начинаещи 19:00-20:00 ч.