От 18-20.09.2015 г. в град Балчик се проведе Националния фолклорен фестивал Море от ритми, в която взеха участие стотици участници от цяла България. Представителната група на клуб за народни танци Моряците се представиха отлично с Макамлийско и Старо Брезнишко хоро.

Журито ни присъди втората награда, а ние се продължаваме напред и нагоре към още много фестивали и положителни емоции с българските народни хора.