На 29.10.2014 година в Пазардйик се проведе шестия фестивал за клубове изучаващи народни хора “Тракийска броеница”

Morqcite na trakijska broenica 2014

Представителната група на клуб за народни танци Моряците се представи отлично танцувайки хората Ръка и Старо Брезнишко. В конкуренция с 71 клуба от цялата страна, групата ни спечели специална награда. Радоста ни беше двойна, тък като Николай Цонев и Александра Александрова ни представиха отлично в надиграването на Тракийска ръченица и заеха 4-то място. За пореден път нашите моряци-юнаци танцуваха страхотно и ни направиха горди с тях! Продължаваме и за напред – само напред и нагоре!

[embedplusvideo height=”283″ width=”450″ editlink=”http://bit.ly/17Y9YdB” standard=”http://www.youtube.com/v/T6Zp2q21pww?fs=1″ vars=”ytid=T6Zp2q21pww&width=450&height=283&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep2797″ /]